Priser

Priserna avser månadskostnad där inget annat anges.
Moms (25%) tillkommer. Reservation för prisändringar!


Lilla webbpaketet
Plats på webbhotell (Linux alt. Windows), c:a 10 Mb utrymme
Fem (5) e-postkonton POP3.
FTP-konto för uppdatering av hemsida
Adressen till din sida blir dittnamn.falbygden.com
Dina e-postadresser blir dittnamn@falbygden.com

Avtal tecknas för 12 månader och betalas årsvis i förskott!
SEK 20.-
 
Företagspaketet
Plats på webbhotell (Linux alt. Windows), c:a 100 Mb utrymme
Fritt antal e-postkonton POP3
FTP-konto för uppdatering av hemsida
Registrering av en (1) domän, eller flytt av en (1) befintlig domän ingår i priset.

Avtal teckas för minst 12 månader och betalas halvårsvis i förskott!
SEK 200.-
 
Företagskonto servervärd, rackmonterad server
Ställ din server hos oss. Vi ser till att den fungerar!
Inkluderar avbrottsfri kraft och datakyla!
Avtalet löper på lägst 12 månader!
SEK 600.-
 
Företagskonto servervärd, standardserver
Ställ din server hos oss. Vi ser till att den fungerar!
Inkluderar avbrottsfri kraft och datakyla!
Avtalet löper på lägst 12 månader!
SEK 700.-
 
Företagskonto serverhyra (Linux)
Du hyr server av oss och vi ombesörjer drift och underhåll.
Om annat operativsystem önskas debiteras faktiska licenskostnader. I priset ingår Intel Pentium 4 bestyckad server, 1 Gb RAM, 2 * 200 Gb hårddisk (RAID 1).
Inkluderar avbrottsfri kraft och datakyla!
Avtalet löper på lägst 24 månader!
SEK 1500.-
 
Extra utrymme på server
Om du behöver mer än det utrymme som ingår i ditt konto.SEK 5.-/5 Mb
 
Extra epost-konto
Om du behöver fler epost-konton än vad som ingår i ditt abonnemang.SEK 10.-
 
Extra FTP-konto
Om Ni är fler som behöver tillgång till Ert konto eller om Ni vill lägga upp lösenordsskyddade FTP-areor för Era kunder.SEK 30.-
 
Registrering av domän
Engångskostnad.
Detta ingår vid tecknande av Företagskonto
Årsavgift för domänen tillkommer. OBS! Priset avser de vanligaste toppdomänerna, för vissa mer udda domäner kan priset avvika. Men vi meddelar alltid detta i så fall innan registrering påbörjas.
SEK 950.-
 
Uppläggning av domän i vår DNS
Engångskostnad.
Detta ingår vid tecknande av Företagskonto. Debireas endast för tillkommande domäner samt om vi enbart skall stå som DNS-värd.
SEK 500.-
 
Domänvärd (DNS)
Har Du en egen server men vill slippa ha en egen DNS.
Vi erbjuder då DNS-tjänster till en låg kostnad.
Uppläggningskostnad ovan tillkommer.
SEK 10.-
 
Flera domäner skall knytas till samma konto
Denna tjänst använder du om du t.ex. har både en .se och en .com adress som skall hänvisa till samma hemsida.SEK 50.-
 
Extra bandbredd 1-10 Gb/mån
1-10 Gb/månSEK 70.- / Gb
 
DNS-ändringar
SEK 100.-
 
Backup på separat media
SEK 250.-
 
Extra bandbredd 10-20 Gb/mån
10-20 Gb/månSEK 60.- / Gb
 
Extra bandbredd 20-40 Gb/mån
20-40 Gb/månSEK 50.- / Gb